தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியற் பல்தேர்வு வினாக்கள்

தமிழ் மொழிவினாக்களைத் தொடர்ந்து ஆங்கில மொழியிலான வினாக்கள் உள்ளன (English Medium Questions follow Tamil Medium Questions).மைக்ரோசொப்ட் போம்ஸ் (Microsoft Forms) ஊடாகச் செய்துபார்த்துப் பெறுபேற்றினை உடனடியாகப் பார்க்கலாம், மீளவும் செய்துபார்க்கலாம்.
 1. தகவல் தொடர்பாடற் தொழினுட்பம் 2007-20092010-20112012-201320142015-20162017-2019
 2. கணினிகளை இனம் காணுதல் 200720082009201020112012201320142015201620172018-2019புதிது
 3. கணினிகளில் தரவுகள் எடுத்துக்காட்டும் முறைகள்  2005-2007200820092010201120122013-2014201520162017-2019
 4. தருக்க வாயில்களும் பூலியன் தர்க்கங்களும்  2007-20082009-20102011-20122013-2014
 5. பணிச்செயல்முறை  2007-20092010-20112012-20132014-20152016-20172018-2019
 6. சொல்முறைவழிப்படுத்தல்  சொல்முறைவழிப்படுத்தல் காணொளி யூடியூப்பில்புதிது2007-20102011-20132014-2015புதிது2016-2019புதிது
 7. இலத்திரனியல் விரிதாள்  2007-20082009-20102011-20122013-20142015-20162017-2019
 8. இலத்திரனியல் நிகழ்த்துகை  பாகம் 1
 9. தரவுத்தளம்  2007-2009புதிது2010-2011புதிது2012-2013புதிது2014-2015புதிது2016-2017புதிது
 10. பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கு செய்நிரல் எழுதுதல்  2008-20092010புதிது2011-2012புதிது2013-2014புதிது2015புதிது2016புதிது2017புதிது2018-2019புதிது
 11. பஸ்கால் நிரலாக்கம் (OL இற்கு மாத்திரம்)  பாகம்1
 12. தகவல் விருத்திச் செயன்முறை (GIT இற்குத் தேவையில்லை)  பாகம் 1, பாகம் 2
 13. இணையமும் மின்னஞ்சலும்  பாகம்1பாகம்2பாகம்3
 14. பல்லூடகப் பயன்பாடு  2008-20142015-2019
 15. இணையத்தளங்களை வடிவமைத்தல் 2007-2011புதிது
 16. சமூகமும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பமும்  பாகம் 1பாகம் 2பாகம் 3
 17. OL ICT தமிழ்மொழிமூல வினாக்கள் 20162017புதிது20182019
 18. AL ICT தமிழ்மொழிமூல வினாக்கள் 2019புதிது
 19. AL ICT குருகுல வீடியோ யூடியூப்பில் NIE AL ICT Video (Play list)புதிது
English Medium Questions developed with Microsoft Forms. Please click the link to practise. Once completed click finish you will be able see the results instantly.Practise as much as you like.
 1. OL ICT English Medium MCQ  20162017ⁿᵉʷ,  20182019
 2. AL ICT English Medium Paper 1  2019ⁿᵉʷ
 3. OL English Paper1 (Test 1-5 & 7)  2019
 4. Grade 6 English (Western Province)  2017 first termnew
 5. Grade 8 English (Western Province)  2017 first term2018 first term
 6. Grade 9 English (Western Province) 2018 first termnew
 7. Gurugedra English  OL English you tube video (play list)new
கடந்த கால வினாப்பத்திரங்கள் தமிழ், ஆங்கிலம், சிங்கள மொழிகளில்(Past Papers English, Tamil and Sinhala mediums) ஊடாகப் பார்க்கலாம், பதிவிறக்கமும் (download) செய்யலாம். OL ICT அனைத்துபாடங்களுக்கும் பாடரீதியான வினாக்களை விடைகளுடன் (MCQ) ICTOLTamil.pdf கோப்பாக மேலுள்ளதளத்தினூடாகவோ அல்லது வன்நோட்டூடாகவோ (Onenote ICTOL Tamil Medium) ICTOLTamil பார்க்கலாம்.
  ஏனைய பாடங்களுக்கான இணைப்புக்கள்
 1. புஸ்பலிங்கம் ஆசிரியரின் வரலாறு தரம் 11புதிது
 2. குருகுல நிகழ்ச்சிக் காணொளிகள் அனைத்து பாடங்களுக்குமான யூடியூப் பட்டியல்புதிது
தமிழில் மின்வழிக் கற்கையைப் பெற தமிழ்க்கல்வி இணையத்தளத்தைப் பார்க்கவும். எனது தளமானது (ictmcq.home.blog)இலவச மென்பொருளான மைக்ரோசொப்ட் விஷ்வல் ஸ்ரூடியோ கோட் உதவியுடன்  HTML இலில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. This site is developed in html with the help of free Microsoft Visual Studio Code.
Create your website at WordPress.com
Get started